Giải thưởng

Giải thưởng Miss ITgo 2015
26/03/2013

Danh hiệu                               

Giải thưởng

1. Hoa khôi Trí tuệ Thanh niênViệt Nam 2015

+ Vương miện

+ Tiền mặt: 100.000.000Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 01 suất học bổng toàn phần cho khóa học  MBA của trường đại học HDIU

+ 01 khóa học Quản trị kinh doanh nâng cao 18 tháng miễn phí tại trường đại học Đông Đô

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ 01 thẻ chăm sóc sắc đẹp trị giá 30 triệu đồng

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi

Á khôi 1                               

+ Tiền mặt: 70.000.000Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% xuất học bổng cho khóa học MBA của trường đại học                                                  HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ 01 thẻ chăm sóc sắc đẹp trị giá 20 triệu đồng

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Á khôi 2                                

+ Tiền mặt: 50.000.000Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ 01 thẻ chăm sóc sắc đẹp trị giá 10 triệu đồng

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác.

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi

Miss Tài năng                        

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Miss  Thân thiện                     

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Miss Áo Dài                                    

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Miss Hình thể                     

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Miss Ảnh

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

 

Miss Trang Sức

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

Miss làn da đẹp

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

 

 

Miss được bình chọn nhiều nhất

 

+ Tiền mặt: 10.000.000 Đ

+ 01 chuyến du lịch nước ngoài

+ 50% học bổng cho khóa học MBA của trường đại học HDIU

+ 01 bộ trang phục cao cấp của nhà tài trợ Viettsd

+ Quà tặng của các nhà tài trợ khác

+ Kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.