BẢN ĐANG KÝ DỰ THI
HOA KHÔI TRÍ TUỆ VIỆT NAM 2013 
 
Giới tính(chọn)*
Họ và tên*  
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
Gõ lại  mật khẩu  
CMT/Hộ chiếu*  
Địa chỉ*  
Thành phố*  
Lớp/Trường*  
Điện thoại liên lạc  
Di động*  
Email*  
Website_Blog  
Ngày sinh *
  (Ngày/tháng/năm)
Chiều cao*
 (cm)  Cân nặng*  (kg)
Số đo 3 vòng(cm)
v1   v2   v3  
Các hoạt động xã hội và đoàn thể đã tham gia  
Tài năng  
Giải thưởng và khen thưởng  
Sở thích  
Tham vọng và mục tiêu  
Tên bố  
Nghề nghiệp bố  
Tên mẹ  
Nghề nghiệp mẹ  
Bài luận*  

 

Tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng và hoàn toàn đồng ý với các quy định của ban tổ chức đưa ra
Mã xác nhận*