SỐ BÁO DANH325
Họ và tên:Bùi Bích Thủy
Ngày sinh:1994
Thành phố:
Sở thích:
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây