SỐ BÁO DANH302
Họ và tên:NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Ngày sinh:1997
Thành phố:LÊ HÀ – THANH QUANG –NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
Sở thích:
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây