SỐ BÁO DANH299
Họ và tên:Trần Ngọc Điệp
Ngày sinh:1994
Thành phố:Cần Thơ
Sở thích:Nghe nhạc đọc sách và du lịch
Tài năng:múa
Tham vọng:Đạt đươc nhưng gi bản thân đề ra và mục tiêu là sau này sẽ co công việc và cuộc sống tốt.Co thể giúp được gia đình chị em thậm chí cả nhưng người không thân thuộc có cuộc sống kho khăn
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: Mình luôn làm những gi mình muốn và có thể
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây