SỐ BÁO DANH298
Họ và tên:Nguyễn Đỗ Châu Bảo Ngân
Ngày sinh:1991
Thành phố:Cần Thơ
Sở thích:
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây