SỐ BÁO DANH292
Họ và tên:Võ Thị Minh
Ngày sinh:1991
Thành phố:Tp. Hồ Chí Minh
Sở thích:Đọc sách , du lịch
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây