SỐ BÁO DANH289
Họ và tên:Nguyễn Thị Kiều Chinh
Ngày sinh:1996
Thành phố:Hải Dương
Sở thích:
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: None
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây