SỐ BÁO DANH288
Họ và tên:PHẠM THỊ THƠ
Ngày sinh:1993
Thành phố:Tỉnh Nghệ An
Sở thích:
Tài năng:
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: none
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây