SỐ BÁO DANH285
Họ và tên:Nguyễn Thị Hồng Trang
Ngày sinh:1989
Thành phố:Cẩm Phả, Quảng Ninh
Sở thích:Tập luyện thể thao, du lịch, học ngoại ngữ
Tài năng:Các môn thể thao
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây