SỐ BÁO DANH283
Họ và tên:Hoàng Thị Kim Nhung
Ngày sinh:2012
Thành phố:Hồ Chí Minh
Sở thích:Du lịch, khám phá thiên nhiên
Tài năng:thuyết trình, diễn kịch
Tham vọng:
Mục tiêu:
Webblog:
Bài luận: 
 
 
Hãy đăng nhập Để gửi Comment cho thí sinh này
Nếu bạn chưa có User thì đăng ký tại đây